memberscommunity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ۺ갡
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
map
store
CUSTOMER CENTER ǻ ? AM.10:00 ~ PM.19:00 ɽð 11:30 ~ 12:30
Tel : 031-967-0322 Fax : 031-970-0322
BANK INFORMATION
356-1113-9315-43
  • 2
  • 3
  • 4
:::ġ HOME  ãƿô±  199983 ϻ ϱ- 2
    
õǰ Żǰ
 
 
199983 ϻ ϱ- 2
   
  ϻ ϱ- 2

ּԷ: -⵵ ϻ굿 Ļ絿 825-6

ּԷ: θ:-⵵ ϻ굿 ȭ 386 10-3
 
 
 


gsf-1.jpg


gsf-2.jpg

gsfa-28.jpggsf-2.jpg  


aggsnew-1aggsnew-1aggsnew-1.jpgay-1ay-1.jpg


ay-2ay-2.jpg
ay-3ay-3.jpgay-11ay-11.jpgay-12ay-12.jpgay-13ay-12.jpg 
aCCH-1untitled-acch-1.jpg


gsf-2.jpg

 
1893420034_Tk2NRPDb_notice_godanzi_161004.jpg

gsf-2.jpg
 
ago-1untitled-ago-1.jpg


gsf-2.jpg
aggsnew-1aggsnew-1.jpg 
 gsf-2.jpg


aggsnew-1aggsnew-1aggsnew-1.jpg


gsf-2.jpg


   
gsfa-28.jpg


2
ϱ

 
 
ٹ̱_222-gr-247-SHOP2-2untitled-SHOP2-2.jpg
 

gsf-2.jpg

amj2-1acbj-1.jpg


gsf-2.jpg


atc200-6-1atc200-6-1.jpg


gsf-2.jpg


atc-4atc-4.jpg


gsf-2.jpg


atc-6atc-6.jpg


gsf-2.jpgatc200-6-2atc200-6-2.jpg


gsf-2.jpg


atc200-6-3atc200-6-3.jpg
gsf-2.jpgabr-1abr-1.jpg
gsf-2.jpg


amj2-2aace-2.jpg


gsf-2.jpg


amj2-3aog-1aog-1.jpg


gsf-2.jpg


amj2-4.jpg


gsf-2.jpg


amj2-5.jpg


gsf-2.jpg

atc-1.jpg


gsf-2.jpg

atc-6atc-6.jpggsf-2.jpg

a250-1untitled-a250.jpg

gsf-2.jpg

agj2000-1agj2000-1.jpg
gsf-2.jpga2020-07-34KakaoTalk_20200717_165931304.jpg


gsf-2.jpg


am2-1am2-1.jpggsf-2.jpg


1598933315321.jpg

gsf-2.jpg

aks-1aks-1.jpg


gsf-2.jpg

aks-5aks-5.jpg


gsf-2.jpg

asg-2asg-2.jpg


gsf-2.jpg

asg-1asg-1.jpg


gsf-2.jpg


am2-2am2-2.jpg


gsf-2.jpgap-1untitled-ap-1.jpg

gsf-2.jpg
 
pb-2untitled-pb-2.jpg

gsf-2.jpg
 
 
ae6-1untitled-ae6-1.jpg


gsf-2.jpg
 
a6b-3untitled-a1800-4.jpg

gsf-2.jpg

 
ap-4untitled-ap-4.jpg

gsf-2.jpg
 
ap-5untitled-ap-5.jpg

gsf-2.jpg

 
pg-1untitled-pg-1.jpg


gsf-2.jpg

 
ps-1untitled-ps-1.jpg

gsf-2.jpg

 
         

pj-1pj-1untitled-pj-11.jpg
gsf-2.jpg
 
 
pch-1untitled-pch-1.jpg


gsf-2.jpg


   
ap-3untitled-ap-3.jpg

gsf-2.jpg
 
ap-2untitled-ap-2.jpg

-MADE IN KOREA-gsf-2.jpg

  

aals-1aals-1.jpg

gsf-2.jpg


 abc-1abc-1.jpg

 gsf-2.jpg
     
 abc-4abc-4.jpg
 
  gsf-2.jpg

 abr-7untitled-abr-7.jpg
 
 
  gsf-2.jpg
 
abc-7abc-7.jpg

gsf-2.jpg


  asky-1untitled-asky-1.jpg
 
  gsf-2.jpg
1.jpg
 
 
gsf-2.jpg
  KakaoTalk_20190724_185125387.jpg

 
gsf-2.jpg

 ap-1ap-1.jpg
 
gsf-2.jpg

 aap-6aap-1.jpg
 
 
  gsf-2.jpg
 
  aso-1untitled-aso-1.jpg

   gsf-2.jpg

adol4-1adol4-1.jpg


gsf-2.jpg

adl-12adl-1.jpg


gsf-2.jpg
 
  aac-1aac-1.jpg
 
  
gsf-2.jpg 
  af3-1untitled-af3-1.jpg
 
  
gsf-2.jpg 
 

arp- 10arp-9ib.jpg


 
  gsf-2.jpg
 
 

ap-1ap-2.jpg


 
  gsf-2.jpg

ap-2ap-1.jpg


gsf-2.jpg

arpg-3arpg-3.jpg

gsf-2.jpg


am2-3am2-3.jpg


gsf-2.jpgaog-1aog-1.jpg

gsf-2.jpg

amjz-7amjz-7amjz-7.jpg

aons-1aon-3aom-3.jpg

gsf-2.jpg
  arg-8arg-8.jpg
 
  gsf-2.jpg
  
 aac6-1untitled-aac6-1.jpg
 
gsf-2.jpg
 
arg-4arg-4.jpg 
 
  gsf-2.jpg


am2-8am2-9.jpg


gsf-2.jpg


 
 

aorr-1untitled-aorr-1.jpg


 
  gsf-2.jpg
 
ٹ̱_130untitled-130.jpg
 
  gsf-2.jpg

aac6-5untitled-aac6-5.jpg
 
gsf-2.jpg
 
  nt-1untitled-nt1.jpg
 
gsf-2.jpg

aavch-1aavc-1.jpg


gsf-2.jpg


am2-5am2-5.jpg


gsf-2.jpg avc-1avc-1.jpg
  gsf-2.jpg
 
  avc-2avc-2.jpg
 
  gsf-2.jpg
 
  aapf-7aapf-7.jpg
 
  gsf-2.jpg
 
     
 aactt4-1aactt4-1.jpg
 
   
 gsf-2.jpg

 amtw-8amtw-8amtw-8.jpg
 
gsf-2.jpg 
 
amt-1amt-1.jpg
 
  gsf-2.jpg
 
  amtn-1amtn-1.jpg
 
gsf-2.jpg
  amtw-8amtw-8.jpg
 
 

 gsf-2.jpg
 
 
acn-0untitled-acn-1.jpg
 
 

gsf-2.jpg

 ak-1untitled-ak1.jpg
 
gsf-2.jpg 
abs-1abs-1.jpg
 
  gsf-2.jpg
 abs-2abs-2.jpg
 
 gsf-2.jpg
 atb-1atb-1atb-1.jpg

gsf-2.jpg

abs-3abs-3.jpg

gsf-2.jpg

abs-4abs-4.jpg

gsf-2.jpg

abs-5abs-5.jpg

gsf-2.jpg

abs-6abs-6.jpg

gsf-2.jpg

abs-1abs-1.jpg

gsf-2.jpg


ٹ̱_211untitled-211.jpg
 

gsf-2.jpg


ad12-7ad12-7.jpg


gsf-2.jpg


amtw-8amtw-8amtw-8.jpg


gsf-2.jpgad12-1ad12-1.jpg


gsf-2.jpg


aal-2aal-2.jpg


gsf-2.jpg


aal-5aal-5.jpg


gsf-2.jpg


aal-7aal-7.jpg


gsf-2.jpg


aavc-10aavc12-10.jpg


gsf-2.jpg


aavc12-4.jpg


gsf-2.jpg


aavc-11aavc12-11.jpg


gsf-2.jpgaavc-12aavc12-13.jpg


 gsf-2.jpg

am2-4am2-4.jpg
gsf-2.jpg


agp-1agp-1.jpggsf-2.jpg

adcc-1adcc-1.jpg

gsf-2.jpg

abac-8abac-8.jpg

gsf-2.jpg

adcc-4adcc-3.jpg

gsf-2.jpg

adcc-3adcc-7.jpg

gsf-2.jpg

adcc-8adcc-8.jpg

gsf-2.jpg

adcc-6adcc-5.jpg

gsf-2.jpg

adcc-7adcc-1.jpg

gsf-2.jpg

ٹ̱_222-gr-247-SHOP2-2untitled-SHOP2-2.jpg
  

gsf-2.jpg

 

 
̸ų !, ̸ų â!!

C.F. : , â Ȯ Ŀ ֹ!!
*
ֹ , Ȯο!!
*
C.F.: 湮 , ۱ 3~7 ҿ俹!!


gsf-3.jpg


 
 
̸ų !, ̸ų â!!
 
 


aggsnew-1aggsnew-1.jpg


gsf-2.jpg


aggsnew-1aggsnew-1aggsnew-1.jpg


gsf-2.jpg

         

gsfa-28.jpg
 

gsf-2.jpg


gsf-1.jpg
 
 
 

-űݾ ۺ ǽ!! ȭTel 031-967-0322 ޴ 010-6828-8340

-: Ģϸ,Һ 䱸 ù ߼۽ ǰ ļ,ս åʽϴ.
-۱Ⱓ: Ա Ȯ ,2~7,,갣 3~4 ߰ ҿ˴ϴ.õ Ұ׷ ߻, ش Ⱓ,۱Ⱓ մϴ.
-:,õ,,û{Ϻ},{Ϻ},űݾ ǽ!!
-Ž ǰ, űݾ  ǽ!!
-ǰ,Ư, ̺Ʈ ǰ ǰ, űݾ  ۺ ٸ û ֽϴ.
-Ÿ ,, ߰ ۺ û ֽϴ.
-Һ ۺ ؼ, 1 Ģմϴ.
-ε ,ٸ, ,߰ 뿪 Һ δԴϴ.


ۿ Ͽ ڼ ,ȭ ٶϴ.

-C F. ϻ 浿Ÿ ̿ ϱؼ, ¶ ǸŸ ʰֽϴ.

в ŷӴ ð,

湮ϼż, ȸ ǹ Ͻǰ մϴ!!

-C F. 湮 ǰ Խÿ,
ȭ Ͽ,
ǰ Ȯ ,
ȭ , Ͻô ǰ Ű ٶϴ!!

Һ ȭ Tel :031-967-0322 ޴ 010-6828-8340
 
 
 
 
*A/S ȳ

-A/SⰣ 1 մϴ.
-Ⱓ A/S óϸ,
Ⱓ A/S óմϴ.

-,ũġ,ǰ ó ,
Ư ǰ A/S
ǰ ġ ϱ óϸ, Ŀ
Ⱓ óմϴ.

-ǰ,ũġԽ,ǰ ̻ Ȯ ʼ Ȯ ̸,
ǰ ġ ,߻Ǵ A/S
óմϴ.
ǰ,ũġ , ݵ
ǰ ̻ (ũġ/ κ) ϰ Ȯιٶϴ.

-ǰ/ũġ ڰ۽,
ǰ ̻ ( ) Ȯ ǹ,
ڰ Բ ֽϴ.
-ۺ , ڰ۽, ()
ļս, å ڰ åԴϴ!!

-Ⱓ õ,
Һ ļսÿ
óմϴ.
-A/S û (~ݿ) ϸ, ȭȣ(031-967-0322)
Ͽֽñ ٶϴ.

-C F. ϻ 浿Ÿ ̿ ϱؼ, ¶ ǸŸ ʰֽϴ.

в ŷӴ ð,

湮ż, ȸ ǹ Ͻǰ մϴ!!

-C F. 湮 ǰ Խÿ,
ȭ Ͽ,
ǰ Ȯ ,
ȭ , Ͻô ǰ Ű ٶϴ!!

2016 2 031-967-0322
ٶϴ!!( ϻ 忡 Ը ش!!)
A/S , ޹
Ͽ մϴ!!
A/S Ͽ Ͽֽñ ٶϴ!!


Һڻ 031 967-0322 ޴ 010-6828-8340
 
 
*ȯ ǰȳ
-ȯ ǰ
.ǰ ޹ κ 7̳
,ġǰ(ħ,,Ź,,Ž ), ߻ø ϰ,ǰ Ұմϴ.
*ȯ ȯ ǰ Ұ
.̿ڿ åִ ,ǰ ,Ǵ Ѽյ
. ûǰ( ༭ / ξ ).
-ûǰ , , Ÿ źҰ -
. ûǰ ε ǰ.
.ûǰ׼ϰ,״,ָ ûǰ Ư ǰ ش ʽϴ.
.ǰ Ư ǰ ش ʽϴ.
.,ũġ ƯǸŵ ǰ
.׻ , ֹ۵ ǰ.
. 氡 , 㰡 .
. 氡 1,2 ǰ Ϸ.
-ȸ ۽ ٸ 񰡱 ǰ , ÷ ̷ Ǹ Ұ -
.̿ ܼ ɿ .
.̿ Ǵ,Ϻ Һ Ͽ ǰ ġ
.ð Ͽ, ǸŰ ǰ ġ .
. ǰ Ѽ .
. ,ֹ ǰ.
*ֹ ǰ
.Һ ܼ ɿ ֹ Ҵ, Ͽ Ͽ ֽϴ.
. ,Һ ܼ ɿ ֹ ,ž 10% û˴ϴ.
. , 㰡,׼ (÷/)ֹ ,ֹ ,
ž 20% û˴ϴ.
.ǰġ ܼɿ ǰ ȯ 쿡, ݰ պ û˴ϴ.

-C F. ϻ 浿Ÿ ̿ ϱؼ, ¶ ǸŸ ʰֽϴ.

в ŷӴ ð,

湮ϼż, ȸ ǹ Ͻǰ մϴ!!

-C F. 湮 ǰ Խÿ,
ȭ Ͽ,
ǰ Ȯ ,
ȭ , Ͻô ǰ Ű ٶϴ!!


ϻ Һڻ 031 967-0322 ޴ 010-6828-8340
( 1)